Розклад уроків

Початкової школи імені Софії Русової

на ІІ семестр 2022-2023 н. р.

1-А 1Б 2-А 3-А 3-Б 4-А 4-Б
Понеділок Понеділок Понеділок Понеділок Понеділок Понеділок Понеділок
1. Фізична культура 1. ЯДС 1. Укр. мова (1) / Укр. мова (2) 1. ЯПС 1. Укр. мова (1)/Англ. мова (2) 1. ЯПС 1. ЯДС
2. Укр. мова (1)/Англ. мова (2) 2. Фізична культура 2. Математика 2. Укр. мова (1)/Англ. мова (2) 2. ЯПС 2. Математика 2. Математика
3. Математика 3. Математика 3. Укр. мова (1)/Англ. мова (2) 3. Англ. мова (1)/Укр. мова (2) 3. Математика 3. Фіз. культ. (1) / Укр. мова (2) 3. Укр. мова (1)/Фіз. культ. (2)
4. Укр. мова в інт. курсі 4. Укр. мова в інт. курсі 4. Англ. мова (1)/Укр. мова (2) 4. Математика 4. Англ. мова (1)/Укр. мова (2) 4. Укр. мова (1) / Фіз. культ.(2) 4. Фіз. культ. (1)/Укр. мова (2)
5. Англ. мова (1)/Укр. мова (2) 5. ЯДС 5. ЯПС 5. Укр. мова (1)/Фіз. культ. (2) 5. Укр. мова (1)/Фіз. культ. (2) 5. Укр. мова в інт. курсі 5. Укр. мова (1)/Англ. мова (2)
6. Фіз. культ. (1)/Укр. мова (2) 6. Фіз. культ. (1)/Укр. мова (2) 6. Християнська етика 6. Англ. мова (1) / Укр. мова(2)
Вівторок Вівторок Вівторок Вівторок Вівторок Вівторок Вівторок
1. ЯПС 1. Мистецтво 1. Християнська етика 1. ЯПС 1. Укр. мова (1) / Інформ. (2) 1. ЯПС 1. Англ. мова (1) /Укр. мова (2)
2. Англ. мова (1)/Укр. мова (2) 2. ЯДС 2. Математика 2. Математика 2. Інформ. (1) / Укр. мова (2) 2. Англ. мова (1)/Укр. мова (2) 2. ЯДС
3. Укр. мова (1)/Англ. мова (2) 3. Математика 3. ЯПС 3. Укр. мова в інт. курсі 3. Математика 3. Укр. мова (1)/Англ. мова (2) 3. Математика
4. Математика 4. Укр. мова в інт. курсі 4. Англ. мова (1)/Укр. мова (2) 4. ЯПС 4. Англ. мова (1) / Укр. мова (2) 4. Математика 4. Образотворче мистецтво
5. ЯПС 5. ———– / Укр. мова (2) 5. Укр. мова (1)/Англ. мова (2) 5. ЯПС 5. Укр. мова (1) / Англ. мова (2) 5. ЯПС 5. Інформатика
Середа Середа Середа Середа Середа Середа Середа
1. Укр. мова (1)/Англ. мова (2) 1. Мистецтво 1. ЯПС 1. ЯПС 1. ЯПС 1. Англ. мова (1)/Укр. мова (2) 1. ЯДС
2. Математика 2. Укр. мова (1)/Англ. мова (2) 2. Укр. мова (1) / Укр. мова (2) 2. Мистецтво 2. Математика 2. Укр. мова (1) /Англ. мова (2) 2. Математика
3. ЯПС 3. Англ. мова (1)/Укр. мова (2) 3. Математика 3. Математика 3. Мистецтво 3. Математика 3. Укр. мова (1)/Англ. мова (2)
4. Англ. мова (1)/Укр. мова (2) 4. ЯДС 4. Укр. мова в інт. курсі 4. Англ. мова (1) / Укр. мова (2) 4. Укр. мова в інт. курсі 4. Мистецтво 4. Укр. мова в інт. курсі
5. ЯПС 5. Укр. мова (1) / ———- 5. ЯПС 5. Укр. мова (1) / Англ. мова (2) 5. ЯПС 5. ЯПС 5. Мистецтво: муз. мистецтво
Четвер Четвер Четвер Четвер Четвер Четвер Четвер
1. ЯПС 1. Фізична культура 1. Англ. мова (1)/Укр. мова (2) 1. ЯПС 1. ЯПС 1. ЯПС 1. ЯДС
2. ЯПС 2. ЯДС 2. Укр. мова (1)/Англ. мова (2) 2. Інформ. (1) / Укр. мова (2) 2. Укр. мова (1) / Англ. мова (2) 2. Укр. мова (1) / Фіз. культ.(2) 2. Фіз. культ. (1) / Укр. мова (2)
3. Укр. мова (1) / Укр. мова (2) 3. Укр. мова (1)/Англ. мова (2) 3. ЯПС 3. Укр. мова (1) / Інформ. (2) 3. Англ. мова (1) / Укр. мова (2) 3. Фіз. культ. (1) / Укр. мова (2) 3. Укр. мова (1) / Фіз. культ. (2)
4. Мистецтво 4. Англ. мова (1) / Укр. мова(2) 4. Фізична культура 4. Укр. мова (1) / Фіз. культ. (2) 4. Укр. мова (1) / Фіз. культ. (2) 4. Укр. мова (1) / Інформ. (2) 4. Укр. мова (1)/Англ. мова (2)
5. ———– / Укр. мова (2) 5. Мистецтво 5. Фіз. культ. (1) / Укр. мова (2) 5. Фіз. культ. (1) / Укр. мова (2) 5. Інформ. / Укр. мова (2) 5. Англ. мова (1)/Укр. мова (2)
П’ятниця П’ятниця П’ятниця П’ятниця П’ятниця П’ятниця П’ятниця
1. Укр. мова (1) / Укр. мова (2) 1. Фізична культура 1. ЯПС 1. ЯПС 1. Християнська етика 1. Англ. мова (1)/Укр. мова (2) 1. ЯДС
2. Фізична культура 2. Математика 2. Укр. мова (1) / Укр. мова (2) 2. Математика 2. ЯПС 2. Укр. мова (1)/Англ. мова (2) 2. Математика
3. Укр. мова (1) / Укр. мова (2) 3. Англ. мова (1)/ Укр. мова (2) 3. Математика 3. Укр. мова (1) / Англ. мова (2) 3. Математика 3. Математика 3. Фізична культура
4. ЯПС 4. Укр. мова (1)/ Англ. мова (2) 4. Фізична культура 4. Англ. мова (1) / Укр. мова (2) 4. ЯПС 4. ЯПС 4. Укр. мова в інт. курсі
5. Укр. мова (1) / ———- 5. ЯПС 5. Християнська етика 5. ЯПС 5. ЯПС 5. Християнська етика