#Харчування
Жовтень 20, 2023
Тиждень безпеки дорожнього руху.
Жовтень 23, 2023

Чи були і які є освітні втрати на рівні дошкільного підрозділу в умовах воєнного стану: вимірювання та механізми подолання. Обговорення у «зальному колі».

Діяльність закладів освіти у 2023/2024 навчальному році буде продовжуватися в умовах воєнного стану, а тому слід враховувати усі особливості організації освітнього процесу, життєдіяльності здобувачів освіти та професійної діяльності педагогічних працівників в умовах війни. Найперше, освітній простір закладу освіти потрібно було у минулому навчальному році і зараз організовувати з дотриманням максимальної безпеки усіх учасників освітнього процесу. А тому, надаючи пріоритетності безпеці, мали місце освітні втрати щодо вирішення ряду питань. Як діяти далі? Давайте обговоримо разом!

Освітня взаємодія з дітьми: надолуження освітніх втрат через дію воєнного стану:

 • Діти поза дошкільною освітою – потрібно спланувати комплекс заходів на підтримку дітей, які перебували за кордоном та за межами ЗДО й опинилися поза дошкільною освітою, їхньої подальшої інтеграції та адаптації до освітнього процесу в ЗДО відповідно до вимог БКДО (2021).
 • Перерваний освітній процес – зберегти цілісність і неперервність освітнього процесу в умовах можливої небезпеки, плануючи також освітню взаємодію з дітьми в укритті відповідно до теми дня та інтересів дітей; дотримуватися методичних рекомендацій щодо організації освітнього процесу та видів діяльності дітей в укритті.
 • Віртуальне спілкування з дітьми – забезпечити «живе спілкування» з дітьми з поступовим переходом від дистанційної моделі дошкільної освіти до очної чи змішаної (очна + дистанційна освіта) з урахуванням рівня безпеки у регіоні.
 • Порушення системи освітньої роботи з дошкільниками – вивчити індивідуальну траєкторію розвитку кожної дитини, у тому числі дітей з ООП, спрямувавши зусилля педагогічного колективу та команди супроводу дитини з ООП на підвищення рівня розвитку вихованців, формування їх компетентностей відповідно до Державних стандартів дошкільної освіти та освітньої програми ЗДО, ІПР дітей з ООП. Забезпечити проведення внутрішнього моніторингу якості дошкільної освіти.
 • Порушення фізичного та психологічного стану дітей -навчитися організовувати мобільний освітній процес, орієнтований на реалії сьогодення з урахуванням фізичного і психологічного стану дітей і педагогів, надаючи переваги ігровим формам взаємодії за усіма освітніми напрямами БКДО як у груповому приміщенні, так і в укритті.
 • Недостатня рухова активність дітей – активізувати рухову діяльність дітей як у період тривалого перебування в укритті, так і на вулиці чи у приміщенні після виходу із сховища, запроваджуючи елементи методики «Навчання у русі» (запобігання психологічній та фізичній втомлюваності, профілактика захворювань та зміцнення здоров’я дитини, подолання освітніх втрат).
 • Важка адаптація тимчасово переміщених дітей у громаді та у ЗДО – сприяти адаптації тимчасово переміщених дітей у громаді, розвитку їхніх життєвих компетентностей та активного громадянства.
 • Збільшилися потреби у психологічному супроводі учасників освітнього процесу –  активізувати/посилити психологічний супровід освітнього процесу та надавати першу психологічну допомогу усім учасникам освітнього процесу; контролювати емоційний стан педагогів і дітей. Проводити навчання педагогічних працівників з оволодіння навичками психологічного супроводу та надання першої психологічної допомоги.
 • Застарілі технології та методи національно-патріотичного виховання – запроваджувати нові ефективні шляхи, форми та методи формування соціально-громадянської компетентності дошкільників, у тому числі національно-патріотичного виховання (використовувати «Патріотичний кейс дошкілля України») та виховання любові і шанобливого ставлення до природи рідного краю (+бесіди про наслідки екологічних катастроф під час війни).
 • Потреби у підвищенні професійних компетентностей педагогів є нагальними – запустити програми підтримки педагогів, спрямовані на розвиток їхніх професійних компетентностей відповідно до профсандартів: «Вихователь ЗДО», «Практичний психолог ЗДО», «Керівник ЗДО», у тому числі – компетентностей з безпеки життєдіяльності із дотриманням чіткого алгоритму дій щодо реагування на небезпечні ситуації, уміннями надавати домедичну та першу психологічну допомогу учасникам освітнього процесу; розробляти плани індивідуальної траєкторії професійного розвитку педагогічних працівників та стратегії надолуження їх знань.
 • Неактивні батьки – налагодити партнерську взаємодію і зв’язок з батьками, які через небезпеку перебувають за кордоном, і за їх сприяння залучати дітей до української освіти (+рекомендувати освітні ресурси на платформі МОН «Сучасне дошкілля під крилами захисту»). Збільшити участь батьків у процесі освіти дітей, що сприятиме надолуженню освітніх втрат (консультативна підтримка, психолого-педагогічна просвіта, систематичний супровід, цільовий інструктаж для батьків з цивільного захисту на випадок НС, дотримання правил мінної безпеки тощо).

Використані першоджерела:

1. Базовий компонент дошкільної освіти (2021). 2. Методичні рекомендації до Базового компоненту дошкільної освіти. 3. Лист МОН «Про окремі питання діяльності закладів дошкільної освіти у 2023/2024 навчальному році» від 21.08.2023 № 1/12490-23 4. Лист МОН «Про організацію безпечного освітнього простору в закладах дошкільної освіти та обладнання укриттів» від 20.06.2023 № 1\8820-23 5. Лист МОН від 31.05.2023 № 4/1798-23 «Рекомендації щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти в літній період в умовах воєнного стану».